Tema:
Fortællekultur
Udfyldt af:
Lene og Michael
Børnegruppe:
3-6 årige
Tidsperiode:
Hele året - 2016
Sammenhæng:
Baggrunde og forudsætninger for det, man ønsker at planlægge:
• Hvad er udgangspunktet, og hvad er rammerne?
• Hvor er jeg/vi på det område, jeg/vi vil arbejde med?
• Hvilke muligheder har jeg/vi for at handle?
Da det er en del af Sorø Skovbørnehave, at de voksne dagligt fortæller eventyr ønsker vi at fremme fortællerkulturen i børnehaven, ved at børnene fortæller deres egne historier, og samtidig ser at det de fortæller bliver skrevet ned.
I børns egne historier er der ikke noget der er forkert, da det kun er barnets egen fantasi der bestemmer historiens indhold.
Mål:
Ønsket tilstand efter gennemførelsen:
• Hvad vil jeg/vi?
• Hvad er det konkret, vi gerne vil opnå?
Ved planlægning af aktivitet:
• Hvad skal børnene lære?
• Hvilke forskellige mål skal spille sammen?
• At børnene fortæller en historie med deres egne ord.
• At børnene for udvidet deres ordforåd.
• At børnene for en forståelse af hvordan en historie er bygget op.
Tegn:
Sanseindtryk og konkretisering af målet:
• Hvad skal jeg/vi holde øje med for at se, om vi nærmer os målet?
• Hvad skal jeg/vi se, høre og mærke på vej mod og når, målet er nået?
• At børnene fortæller en sammenhængende historie, med start, klimaks og afslutning.
• At fortællerlysten ”smitter” fra barn til barn, så flere og flere får lyst/mod til at fortælle historier.
• At børnene selv kommer og vil have deres historier skrevet ned
Tiltag:
Hvad skal skabe ændringer?
• Hvad skal jeg/vi sætte i gang for at bevæge os frem mod målet?
• Hvad kræver det jeg/vi vil af mig/os?
• Hvem har ansvaret for hvad og hvornår?
• De voksne skal så vidt det er muligt give sig tid til at lytte og skrive historier ned, når børnene gerne vil fortælle.
Evaluering:
• Hvad har vi lært af forløbet?
• Hvad skal vi tage med os fremover?
Vi vil evaluere med børnene, personalet og skriftligt
Tema:
Fugle
Udfyldt af:
Anja, Victoria, Jette, Betina og Mette
Børnegruppe:
3-4 årige
Tidsperiode:
Marts - Juni - 2016
Sammenhæng:
Baggrunde og forudsætninger for det, man ønsker at planlægge:
• Hvad er udgangspunktet, og hvad er rammerne?
• Hvor er jeg/vi på det område, jeg/vi vil arbejde med?
• Hvilke muligheder har jeg/vi for at handle?
5 voksne og cirka 31 børn fra henholdsvis Haletudse-stuen og Skarnbasse-stuen.
• Vi vil være i skoven, børnehaven og gymnastiksalen.
• Fælles viden
• Grejbanken på Parnas
• Søge inspiration på nettet og biblioteket
Mål:
Ønsket tilstand efter gennemførelsen:
• Hvad vil jeg/vi?
• Hvad er det konkret, vi gerne vil opnå?
Ved planlægning af aktivitet:
• Hvad skal børnene lære?
• Hvilke forskellige mål skal spille sammen?
At børnene får et kendskab til forskellige fugle, både fra naturen og som tamfugle.
At børnene får en faglig viden, og får skærpet deres opmærksomhed på de fugle der er omkring dem.
At børnehaven får egne kyllinger
Tegn:
Sanseindtryk og konkretisering af målet:
• Hvad skal jeg/vi holde øje med for at se, om vi nærmer os målet?
• Hvad skal jeg/vi se, høre og mærke på vej mod og når, målet er nået?
At børnene viser interesse for projektet, ved at lade fugle indgå i deres leg, snakke og fortælle om dem  
Tiltag:
Hvad skal skabe ændringer?
• Hvad skal jeg/vi sætte i gang for at bevæge os frem mod målet?
• Hvad kræver det jeg/vi vil af mig/os?
• Hvem har ansvaret for hvad og hvornår?

Vi vil lave sange, eventyr, lege og aktiviteter med fugle.

Børnene er med til at plukke og tage indmaden ud af nogle fasaner.

Anskaffe en rugemaskine og nogle hønseæg.
Få bygget et hønsehus.

Evaluering:
• Hvad har vi lært af forløbet?
• Hvad skal vi tage med os fremover?
Vi vil evaluere med børnene, personalet og skriftligt
Tema:
Matematik i naturen
Udfyldt af:
Lene og Michael
Børnegruppe:
5-6 årige
Tidsperiode:
Januar - Juni - 2016
Sammenhæng:
Baggrunde og forudsætninger for det, man ønsker at planlægge:
• Hvad er udgangspunktet, og hvad er rammerne?
• Hvor er jeg/vi på det område, jeg/vi vil arbejde med?
• Hvilke muligheder har jeg/vi for at handle?
At give vores kommende skolebørn en matematisk viden inden skolestart.
Skoven er vores ramme, da der findes mange muligheder for at eksperimenterer med tal.
Mål:
Ønsket tilstand efter gennemførelsen:
• Hvad vil jeg/vi?
• Hvad er det konkret, vi gerne vil opnå?
Ved planlægning af aktivitet:
• Hvad skal børnene lære?
• Hvilke forskellige mål skal spille sammen?
Give børnene en viden om hvad tal kan bruges til
Børnene får kendskab til enkle matematiske begreber, bl.a. cirkel, centrum og kvadrat
Børnene får mulighed for at måle og veje forskellige naturmaterialer.
Børnene øves i at kunne ligge små tal sammen
Give børnene en forståelse af lige og ulige tal
Tegn:
Sanseindtryk og konkretisering af målet:
• Hvad skal jeg/vi holde øje med for at se, om vi nærmer os målet?
• Hvad skal jeg/vi se, høre og mærke på vej mod og når, målet er nået?
At børnene umotiveret begynder at ligge tal sammen.
At tal indgår i børnenes lege.
At børnene begynder at bruge de matematiske begreber, f.eks at de danner en cirkel i stedet for en rundkreds
At børnene interessere sig for tal, ved at skrive dem
At børnene kan dele ting ligeligt mellem dem
Tiltag:
Hvad skal skabe ændringer?
• Hvad skal jeg/vi sætte i gang for at bevæge os frem mod målet?
• Hvad kræver det jeg/vi vil af mig/os?
• Hvem har ansvaret for hvad og hvornår?
Vi vil tage vores ”matematik-rygsæk” med i skoven
Børnene skal finde genstande der er kortere, længere eller netop 1 meter
Børnene skal kaste med sten/grankogler i cirkler som hver især har en talværdi. Børnene skal skrive ned på et stykke papir den talværdi de har ramt, for at ligge tallene sammen til sidst.
Vi vil anvende talkort
Evaluering:
• Hvad har vi lært af forløbet?
• Hvad skal vi tage med os fremover?
Vi vil evaluere med børnene, personalet og skriftligt
Tema:
Natur & Miljø
Udfyldt af:
Lene og Michael
Børnegruppe:
3-4 årige
Tidsperiode:
Februar - Juni  2016
Sammenhæng:
Baggrunde og forudsætninger for det, man ønsker at planlægge:
• Hvad er udgangspunktet, og hvad er rammerne?
• Hvor er jeg/vi på det område, jeg/vi vil arbejde med?
• Hvilke muligheder har jeg/vi for at handle?
Vi ønsker at give børnene en respekt og bevidsthed for vores natur og miljø, samt en viden om hvordan forskellige materialer nedbrydes i naturen.
Mål:
Ønsket tilstand efter gennemførelsen:
• Hvad vil jeg/vi?
• Hvad er det konkret, vi gerne vil opnå?
Ved planlægning af aktivitet:
• Hvad skal børnene lære?
• Hvilke forskellige mål skal spille sammen?
• At børnene forstår at sortere affald.
• At børnene for en viden om hvilke materialer der kan genbruges
• At give børnene en indsigt i hvad der kan ske med jorden ved forurening.
Tegn:
Sanseindtryk og konkretisering af målet:
• Hvad skal jeg/vi holde øje med for at se, om vi nærmer os målet?
• Hvad skal jeg/vi se, høre og mærke på vej mod og når, målet er nået?
• At børnene umotiveret samler affald op der er smidt i naturen.
• At børnene spørger hvilken spand eksempelvis glas skal i.
• At børnene fabrikere ting af genbrugsmaterialer
Tiltag:
Hvad skal skabe ændringer?
• Hvad skal jeg/vi sætte i gang for at bevæge os frem mod målet?
• Hvad kræver det jeg/vi vil af mig/os?
• Hvem har ansvaret for hvad og hvornår?
• Vi vil deltage i naturfredningsforeningens affaldsindsamling.
• Vi har en kasse med genbrugsmaterialer stående til fri afbenyttelse
• Vi har set korte miljø-film
• Vi vil besøge Sorø genbrugsstation.
• At vi voksne er forbilleder og spontant samler affald op, som ligger i naturen.
Evaluering:
• Hvad har vi lært af forløbet?
• Hvad skal vi tage med os fremover?
Vi vil evaluere med børnene, personalet og skriftligt
Tema:
Teater
Udfyldt af:
Lene og Michael
Børnegruppe:
3-6 årige
Tidsperiode:
September-Oktober - 2016
Sammenhæng:
Baggrunde og forudsætninger for det, man ønsker at planlægge:
• Hvad er udgangspunktet, og hvad er rammerne?
• Hvor er jeg/vi på det område, jeg/vi vil arbejde med?
• Hvilke muligheder har jeg/vi for at handle?
Vi vil gerne formidle en faglig viden om natur, til børnene gennem teater, fantasi og kreativitet.
Børnene får mulighed for at udtrykke sig på en alsidigt måde gennem teateret
Mål:
Ønsket tilstand efter gennemførelsen:
• Hvad vil jeg/vi?
• Hvad er det konkret, vi gerne vil opnå?
Ved planlægning af aktivitet:
• Hvad skal børnene lære?
• Hvilke forskellige mål skal spille sammen?
At styrke børnenes selvtillid og selvværd.
At børnene tør stille op og agere, når mange ser på
At børnene gennem teateret får en faglig viden om naturen/dyrelivet
At få børnene til at være aktivt deltagende i hele processen omkring teateret
Tegn:
Sanseindtryk og konkretisering af målet:
• Hvad skal jeg/vi holde øje med for at se, om vi nærmer os målet?
• Hvad skal jeg/vi se, høre og mærke på vej mod og når, målet er nået?
At børnene kan stille sig op og være på, når mange ser på.
At børnene tager teateret med i deres leg.
At børnene bliver mere trygge ved at være på
At børnenes interesser i forhold til natur/dyreliv bliver skærpet.
Tiltag:
Hvad skal skabe ændringer?
• Hvad skal jeg/vi sætte i gang for at bevæge os frem mod målet?
• Hvad kræver det jeg/vi vil af mig/os?
• Hvem har ansvaret for hvad og hvornår?
At inddele børnene i passende grupper
At tage udgangspunkt i børnenes interesser
Sørge for materialer til kostumer og kulisser.
Evaluering:
• Hvad har vi lært af forløbet?
• Hvad skal vi tage med os fremover?
Vi vil evaluere med børnene, personalet og skriftligt
Tema:
Teater for Storbørn
Udfyldt af:
Lene og Michael
Børnegruppe:
5-6 årige
Tidsperiode:
Januar - Juni - 2016
Sammenhæng:
Baggrunde og forudsætninger for det, man ønsker at planlægge:
• Hvad er udgangspunktet, og hvad er rammerne?
• Hvor er jeg/vi på det område, jeg/vi vil arbejde med?
• Hvilke muligheder har jeg/vi for at handle?
Vores baggrunde for projektet, er at udfordre vores kommende skolebørn, ved at tilbyde dem en anden form for oplevelse, end det de er vant til.
Derudover ønsker vi at styrke børnenes sammenhold, da de gennem processen skal arbejde tæt sammen.
Vi vil anvende gymnastiksalen som ramme for teaterstykket.
Mål:
Ønsket tilstand efter gennemførelsen:
• Hvad vil jeg/vi?
• Hvad er det konkret, vi gerne vil opnå?
Ved planlægning af aktivitet:
• Hvad skal børnene lære?
• Hvilke forskellige mål skal spille sammen?
At give børnene en glædelig oplevelse ved at spille teater.
At børnene er aktiv deltagende ved selv at komme med ideer og inspiration til teaterstykkets indhold.
At få børnene til at være i centrum, ved at vise stykket for den øvrige børnegruppe og forældrene.
At styrke det kognitive, ved at børnene skal huske deres replikker.
At styrke sammenholdet børnene imellem.
At børnene får mulighed for at leve sig ind i forskellige roller.
Tegn:
Sanseindtryk og konkretisering af målet:
• Hvad skal jeg/vi holde øje med for at se, om vi nærmer os målet?
• Hvad skal jeg/vi se, høre og mærke på vej mod og når, målet er nået?
At børnene byder ind med ideer til teaterstykkets indhold
At børnene spørger ind til hvornår vi skal øve igen.
At børnene griner, er glade og opmærksomme på det der sker.
At børnene tager rollerne med ind i egne lege
At børnene leger med andre storebørn end dem de plejer
Tiltag:
Hvad skal skabe ændringer?
• Hvad skal jeg/vi sætte i gang for at bevæge os frem mod målet?
• Hvad kræver det jeg/vi vil af mig/os?
• Hvem har ansvaret for hvad og hvornår?
Nogle forældre har bidraget med kostumer.
Vi vil sammen med børnene lave kulisser, og der skal fremskaffes musik til stykket.
Der vil være en ugentlig dag, hvor der øves teaterstykke.
Teaterstykket skal sammensættes, således at børnene får deres temaer og ønsker omkring roller opfyldt.
Hele stykket skal skrives ned med handling og replikker.
Vi vil involvere det øvrige personale og børn til at være behjælpelige med at lave kulisser.
Den sidste uge inden stykket skal vises, vil vi øve dagligt. 
Evaluering:
• Hvad har vi lært af forløbet?
• Hvad skal vi tage med os fremover?
 Vi vil evaluere med børnene, personalet og skriftligt
Tema:
Venskaber
Udfyldt af:
Lene og Michael
Børnegruppe:
3-6 årige
Tidsperiode:
Hele året - 2016
Sammenhæng:
Baggrunde og forudsætninger for det, man ønsker at planlægge:
• Hvad er udgangspunktet, og hvad er rammerne?
• Hvor er jeg/vi på det område, jeg/vi vil arbejde med?
• Hvilke muligheder har jeg/vi for at handle?
Vi vil gerne danne en ramme omkring børnehaven, der gør at vi har et miljø hvor alle kan trives og få lov til at være den de er.
Mål:
Ønsket tilstand efter gennemførelsen:
• Hvad vil jeg/vi?
• Hvad er det konkret, vi gerne vil opnå?
Ved planlægning af aktivitet:
• Hvad skal børnene lære?
• Hvilke forskellige mål skal spille sammen?
At styrke børnenes venskaber også på tværs af stuerne.
At kunne respektere hinandens forskelligheder
Tegn:
Sanseindtryk og konkretisering af målet:
• Hvad skal jeg/vi holde øje med for at se, om vi nærmer os målet?
• Hvad skal jeg/vi se, høre og mærke på vej mod og når, målet er nået?
Børnene laver legeaftaler uden for børnehaveregi
At der er færre konflikter mellem børnene
At børnene hjælper hinanden
Tiltag:
Hvad skal skabe ændringer?
• Hvad skal jeg/vi sætte i gang for at bevæge os frem mod målet?
• Hvad kræver det jeg/vi vil af mig/os?
• Hvem har ansvaret for hvad og hvornår?
At holde venskabsmøder en gang om ugen
At børnene kan besøge hinanden på tværs af stuerne og gå med hinanden i skoven
At vi voksne støtter børnene i konfliktsituationer, og hjælper børnene med at sætte ord på deres følelser.
At børnene giver hinanden massage
At vi voksne holder samlinger med børnene, hvor der indgår sociale lege

Evaluering:
• Hvad har vi lært af forløbet?
• Hvad skal vi tage med os fremover?
Vi vil evaluere med børnene, personalet og skriftligt