• Søskende til aktive børn i Skovbørnehaven, dvs. børn som skal fortsætte i børnehaven, prioriteres før andre børn.
 • Såfremt der ikke er pladser nok, tilbydes den ledige plads til søskende fra den familie, der har været medlem af Støtteforeningen i længst tid, dog med prioritering som ovenfor nævnt.
 • Barnet skal være optaget på ventelisten.
 • Skovbørnehaven følger kommunens regler for alder ved børnehavestart.
 • Børn kan opskrives på ventelisten når de er født.
 • Alle kan oprette et støttemedlemsskab.  Anciennitet regnes fra første indbetaling, og såfremt man efterfølgende bliver forældre, så overtager barnet ancienniteten.
 • En plads på ventelisten er ikke det samme som en plads i børnehaven.
 • Børn på ventelisten optages i børnehaven iht deres behovsdato iht deres anciennitet indenfor et kalenderår, såfremt der er plads.
 • Ved indmeldelse i støtteforeningen angives en behovsdato for opstart i børnehaven. Behovsdato kan ændres indtil 6 måneder før forventet opstart.
 • Børnehaven tilstræber at udmelde pladser senest 4 måneder før opstart.
 • Da en plads på ventelisten ikke er det samme som en garanteret plads i børnehaven, anbefaler Sorø Skovbørnehave, at man også opskriver sit barn i den ønskede kommunale børnehave, således at barnet er sikret en plads i en børnehave ved behovsdato.
 • Det er kommende forældres ansvar at afmelde sig den kommunale venteliste, når der er udmeldt plads i Sorø Skovbørnehave.
  (Pt er kommunens krav 1 måneds varsel til den 1ste i en måned)
 • Hvis man er blevet tildelt en plads i børnehaven, og efterfølgende ønsker ændret behovsdato, kan vi ikke garantere, at der er en plads til den nye behovsdato.
 • Hvis man ønsker at fastholde pladsen ved ændret behovsdato efter tildeling af pladsen, kan pladsen fastholdes ved betaling af forældrebetaling + driftstilskud per måned som opstarten udskydes. 
 • Hvis barnets bopælskommune er forskellig fra Sorø kommune, kan børnehaven opkræve differencen mellem det driftstilskud, der ydes af bopælskommunen, og det driftstilskud, der ydes af Sorø Kommune pr. barn, hos forældrene ud over forældrebetalingen. 
 • Bestyrelsen for Støtteforeningen til Sorø Skovbørnehave kan i enkelte særlige tilfælde dispensere for ovenstående regler.

Yderligere spørgsmål kontakt os på tlf 30312745 / 30312735 eller mail leder@skovbh.dk

 

Find Sorø Skovbørnehave på Facebook