Støtteforeningen for Sorø Skovbørnehave er en formelt oprettet forening, der skal støtte Sorø Skovbørnehave. Støtteforeningens bestyrelse er identisk med bestyrelsen for Sorø skovbørnehave.

De fleste medlemmer af støtteforeningen er familier, der har, har haft eller gerne vil have børn i Sorø Skovbørnehave. Støtten går ud på at udbrede kendskabet til skovbørnehaven og prøve at skaffe penge til aktiviteter og nyanskaffelser til børnehaven.

Ønsker en familie, at deres barn skal gå i Sorø Skovbørnehave, melder man sig ind i Støtteforeningen og oplyser barnets navn og fødselsdato, hvorpå barnet optages på en venteliste. Hvert år modtager man indkaldelse til generalforsamling i Sorø skovbørnehave.

Medlemskab af Støtteforeningen koster 150 kr. om året pr. familie og opkræves i forbindelse med indkaldelse til generalforsamling i februar.

Støtteforeningen har selvstændigt regnskab.

Find Sorø Skovbørnehave på Facebook