Det er en selvfølge at personalet udviser almindelig agtpågivenhed, både når børnehaven færdes i skoven, og når de opholder sig på hjemmeadressen. Derfor er det ikke umiddelbart nødvendigt med et sæt sikkerhedsregler. Når vi alligevel har valgt at liste nogle regler op, skyldes det, at der kan være specifikke situationer, hvor det er hensigtsmæssigt på forhånd at have afklaret, hvordan en given situation skal håndteres.

I skoven

 • Når man er nået ud i skoven, men stadig er på vej til "stedet", skal der være stoppesteder med ikke for lange intervaller. Dette er for at der ikke kommer for stor spredning på gruppen.
 • Når der klatres i træer, må børnene ikke klatre over max. 5 m.
 • Der skal løbende være optælling af børnene, så vi er sikre på, at der ikke er et barn, som er løbet væk. Det er personalets ansvar, at børnene ikke er udenfor syns-/hørevidde.
 • Hvis der på den ene stue en dag kun er 2 voksne, kontaktes den anden stue, så de 2 grupper kan være i nærheden af hinanden i skoven denne dag (evt. på samme side af jernbanen).
 • Personalet skal hvert år på førstehjælpskursus. Kurset skal om muligt tilpasses skovbørnehaver, da der kan være særlige situationer, som kan opstå i skoven, som ikke vil opstå i traditionelle børnehaver.
 • Der skal altid en førstehjælpskasse med på vognen, som bringes med i skoven, så eventuelle skader kan behandles på stedet.
 • Er der usikkerhed om, hvor alvorlig en evt. skade på et barn er, skal forældrene kontaktes, så ansvaret for om der skal tages yderligere "action" bliver forældrenes og ikke personalet.

På legepladserne

Børnene skal orienteres om, hvor personalet befinder sig, så de altid kan finde dem. Personalet skal naturligvis tilstræbe sig at befinde sig, hvor børnene er / være synlige.

I huset

 • Rengøringsmidler og andre væsker af lignende karakter skal opbevares i aflåste rum, eller ikke i umiddelbar børnehøjde.
 • Knive placeres ikke i umiddelbar børnehøjde.
 • Hvor der er ledninger, skal disse ikke hænge løst men fastspændes.

På udflugter

 • På vej til skoven og generelt, når børnene bevæger sig rundt i trafikken ved kraftigt befærdede veje, skal de gå på række to og to, og holde i hånd, så der ikke bliver for meget uro, som kan skabe farlige situationer i trafikken.
 • I forbindelse med udflugter til stranden eller andre badesteder skal gældende badecirkulære efterleves.
 • Når børnehaven er på udflugt, er det altid pædagogerne, som er ansvarlige for børnenes sikkerhed. Det gælder eksempelvis også, når vi er hjemme til fødselsdag hos én af børnene.
Find Sorø Skovbørnehave på Facebook